Je hebt 0 artikelen in je mandje.

Contact

Privacybeleid

"Mijn Juweel" gebruikt haar gegevens van klanten uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor je ze verstrekt hebt. Dit doel is het zo goed mogelijk verwerken van de orders en je zo goed mogelijk informeren over belangrijke informatie. "Mijn Juweel" verspreidt voor dit laatste doel een nieuwsbrief via e-mail. Iedereen je hier geen prijs op stelt dan kun je hiervoor een afmelding sturen per mail via info@mijnjuweel.nl "Mijn Juweel" verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming of waar noodzakelijk voor betalingstransacties.